Sopimustietoa

Työehtosopimukset löytyvät Rakennusliiton sivuilta !

työsopimuslaki

Työaikalaki

Vuosilomalaki

(Huom. rakennusaloilla sovelletaan laista poiketen mm. korkeampaa lomapalkka/korvausprosenttia)

Ohjeita työsopimuksen tekoon

 

Linkit lakitietosivuille 

http://www.finlex.fi/fi/

http://www.laki24.fi/

Palkkaturva

Työt ulkomailla

Ulkomaan töihin liittyvää ajankohtaista tietoa löytyy  alla olevien linkkien kautta

Eurooppa työvoimaviranomaisten yhteinen kotisivu  http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fi

Crossborder Torniolaakson kumppanuus, työnvälitykset Pohjoiskalotilla  http://www.crossbordertornedalen.net/aloittaa?Itemid=53

 Kuka on rajatyöntekijä ? Lue ! http://www.crossbordertornedalen.net/verotus/105-tietoa-rajatyoentekijaelle

 Norjaan töihin mentäessä omalla autolla on  asianmukaista selvittää Norjan tullissa mitä velvoitteita Suomen rekisterissä olevalla autolla ajettaessa Norjassa on. (huomautus sivun ylläpitäjän)

Muistathan, että ulkomaille lähdöstään päättää aina jäsen itse!